dis-implanti-bazi-soru-ve-cevaplar

Diş İmplantları Hangi Yaşta Yapılabilir?

İmplant yerleşimi için yaş tamamen yüz büyümesinin tamamlanmasına bağlıdır. Alt çene büyümeye devam ettiği sürece  özellikle arka grup dişler de sürmeye devam ederler. Bu yüzde eğer büyüme tamamlanmadan önce implant çok erken yerleştirilirse, ankiloze dişe benzeyecek ve komşu dişlerden aşağıda kalacaktır. Bu durum eğer submersion şiddetli ise implant ile komşu diş arasında periodontal defektte yol açar.

Yüz veya alt çene büyümesinin tamamlanıp tamamlanmadığına karar vermek için en kesin yol, seri sefalometrik radyograflar almaktır. Yapılan ortodontik sefalometrik analizler sonucu eğer büyüme devam ediyorsa, nasion ile menton arasındaki mesafe artmaya devam edecektir, bu da implant yerleşimi için çok erken olduğunu göstermektedir. Bir yıl içinde alınan iki filmde fasial vertikal boyutta değişiklik görülmeyene kadar implant yerleştirilmemelidir. Genel kural olarak, implant erkeklerde garantili olarak  21 yaşına kadar ve dişilerde 17 yaşına kadar yerleştirilmemelidir. İmplant'ın yerleştirme zamanı ile ilgili son karar, hastaların bireysel boylamsal radyografik verilerine göre verilmelidir.

 Diş İmplantı Harici Seçenekler Nelerdir?

İmplantı çeşitli nedenlerle uygun olmadığı tek ya da birkaç diş eksikliğinden kaynaklı boşluklrda tedavi seçenekleri, boşluğun korunması ve konvansiyonel full-kaplanama köprü ve resin-bonded köprüdür. Bununla birlikte bu iki seçenekten hiçbiri, genç hastalar için istenmez. Bu nedenle, eksik ikinci premoların yerini doldurmak için full kron yapılırken bu dişleri prepare etmek yıkıcıdır. Resin-bonded köprüler genel olarak posterior bölgede özellikle mandibulada yüksek başarı oranına sahip değildirler. Posterior resin-bonded köprüler sık sık re-bonding gerektirir.

İmplant Yerinin Ortodontik Gelişimi?

Bazı durumlarda implant yerinin uygun olmadığı hastalarda ortodontik tedavi ile örneğin mandibular birinci premoların mandibular ikinci premoların yerine alınıp mandibular birinci molar konumuna implant yerleştirmektir. Önceki çalışmalar implant yeri yaratmak için dar dişsiz kenara dişi hareket ettirmenin limitler içinde mümkün olduğunu göstermiştir. Tipik olarak hareket ettirilen dişin arkasında oluşan kemik, hareket ettirilen dişin kökünün genişliği kadardır. Bu tip ortodontik hareket “ortodontik implant yeri gelişimi” olarak adlandırılır ve dişsiz bölgedeki kemik grefti ihtiyacını elimine edebilir.

Kalan Dişlerimiz Dental İmplantlarla Korunabilir? Az Sayıda Diş Eksikliği Olan Hastalarda İmplant Yaptırmalı mı?

Az sayıda diş kaybı olan hastalar bu şekilde çiğneme fonksiyonunu idare ettirebilirlerse de. Dental implantlar hastaların ileride daha fazla diş kaybına uğramalarını engelleyebilir. Yani dental implantlar diş eksikliklerini tamamladıkları gibi hastanın mevcut doğal dişlerini de korumak için faydalı olabilirler.

Bu bir çelişki gibi gelebilir eksik olan dişin yerine implant yaptırmakla diğer dişlerin korunmasının ne alakası var? Şöyle ki dental implantlar çok daha fazla bir stabilite saplarlar ve etraflarındaki dişleri desteklerler. Eksiklikler tamamlandığı için kalan dişlerin üzerine daha az yük biner ömürleri uzamış olur.

İmplant diş kökünü taklit ederek kemik ile arasında bir bağ oluşturur.  Böylece eksik olan diş bölgesinde kemik kaybı son derece az hatta hiç olmaz. Bu da ilerde yapılacak protezleri çok fazla etkiler. Eksik olan dişin yerine yapılan köprü protezleri ise sadece dişin görünen kron kısmını taklit eder bir kök olmadığı için eksik olan diş bölgesinde kemik kaybı kaçınılmazdır.

Dental implantlar ile çene kemiği daha istikrarlıdır. Biyolojik dişleri daha iyi destekler. O yüzden asla az sayıda diş kaybı olan hastalarımız Nasıl olsa gözükmüyor, yemek yeme mi engellemiyor diye düşünmemeli hem diğer dişlerin sağlığının korunması hem de eksik olan bölge deki kemik dokusunun korunması açısından diş hekiminden implant konusunda bilgi almalı.

Diş İmplant Fiyatları ne kadardır?

Ankara Diş İmplantı kliniğiniğe, lokasyona ve markaya göre 2020 yılı için ortalama 1500-6000 TL arası değişmekle birlikte. Doğru ve sağlıklı implant fiyatı için birkaç diş hekimden görüş almanızı öneririm. Her ne kadar hastalara yabancı ve terli implantlar için değişik fiyatlar verilse de bizce doğru endikasyon, cerrahi yeterlilik ve iyi bir protez planlaması imlantın menşeinden kat kat önemlidir.

Kaynak: Mc NAMARA