Süt Dişi Nedir ve Süt Dişleri Neden Önemli?

Süt dişi doğumdan yaklaşık 6 ay sonra ağız içinde görüntü vermeye başlayan süt dişleri 2.5 -3 yaşında tamamlanan dişlerdir.

Süt dişlerinin önemi toplumumuzda her geçen gün daha iyi kavranmaktadır. “Ne de olsa altından daimi gelecek, çürümesinin yada çekilmesinin önemi yoktur!” bakış açısı tamamen yanlıştır. Bu süt dişleri çocuğun beslenmesi, konuşmasını sağlamasının yanı sıra altından gelecek olan ve telafisi olmayan daimi dişler için rehber düzlem oluşturmaktadır. Kısacası daha sonra çapraşık, yer darlığına bağlı gömülü dişlerle karşılaşmak istemiyorsak Süt Dişleri kilit noktadadır.

Karışık dişlenme döneminde süt dişler ve daimi dişlerin komşu olacağından dolayı yeni gelen daimi dişleri çürütme olasılığı da atlanmamalıdır.

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da dişler özgüven açısından çok önemlidir, ki büyüme gelişme döneminde olduğu düşünülürse arka plana atılmaması gereken bir konudur.

Süt Dişleri Ne Zaman Çıkar?

Kişiden kişiye değişse de yaklaşık sürme zamanları aşağıdaki grafikteki gibidir. Grafikteki zamanlardan 3-4 ay sonrasında hala oluşmadığını fark ederseniz çocuğun diş hekimi muayenesi yararlı olacaktır.

 

Karışık Dişlenme Dönemi  Nedir?

Bu dönem yaklaşık 6-12 yaşlarına tekabül etmektedir. Çocuğun ağzında süt dişleri bulunurken yavaş yavaş daimi dişler yerleşmeye başlamaktadır. Zaman içinde süt dişleri tamamen yerini daimi dişlere bırakacaktır. Daha sonrasında ağızda hiç süt dişi kalmadığı andan itibaren Sürekli Dişlenme dönemine geçmiş olur.

Çocuklarda Ağız , Diş Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Yazının başında da bahsettiğim gibi altından yenisinin gelecek olması bu dişlere bakılmaması gibi bir algı oluşturmamalıdır.

Çocuk 2 ? 2,5 yaşlarına kadar kendi başına fırçalama şansı olmadığı için ebeveyni kontrolünde fırçalama yapılmalıdır. Bu fırçalama için ufak boyutlardaki çocuk diş fırçaları kullanılabileceği gibi parmak fırçaları da tercih edilebilir. Çocuğun yutma refleksi bu dönemde yeni geliştiği, yutabileceği düşünülerek diş macunu kullanımına 3 yaşından sonra başlanmalıdır.

Öğünlerden sonra temizlik sağlanmalıdır. Uyku sırasında ağız içinde kesinlikle besin artığı olmamalıdır.

Ebeveynin burada bir görevi de çocuğa diş fırçalama alışkanlığının kazandırılmasıdır!

Süt Dişlerine Hangi Tedaviler Uygulanabilir?

Çocuklarda ağrı kavramı, kaynağını belirme özellikleri geç geliştiği için genelde çok şiddetli ağrılarda hekime gelinmektedir. Koruyucu hekimliğin temellerinden biri olan düzenli diş hekimi ziyaretinin önemi burada ortaya çıkmaktadır.

Çocuklara ;

  • Dolgu
  • Kanal Tedavisi
  • Fissür Örtücü (Diş Ojesi)
  • Yer Tutucu
  •  
  • Koruyucu Flor ve Vernik Uygulamaları
  • PÇK                                                              

Sıklıkla uygulanan tedavilerdir.

Flor diş çürüğü oluşumunu azaltmak, yavaşlatmak için uygulanan en önemli uygulamadır.  Çürük riski yüksek olan çocuklarda, diş fırçalama alışkanlığını yeni kazanan çocuklarda bu durumu telafi edebilecek bir uygulamadır.

Bahsettiğimiz tedavi ve koruyucu tedavi uygulamalarının gerekliği çocuğun ağız hijyeni, yaşı, dişteki çürük derinliği, altından gelecek daimi dişlerin konumu gibi birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir.

Çocukların düzenli olarak 6 ayda bir muayenesi  sayesinde sorunlar ciddi seviyeye ulaşmadan çözülebilmektedir. Ve bu çok önemlidir!