Braket Yerleştirmenin Detayları

Sabit diş telleri ile yapılan ortodontik tedavinin en kritik aşamalarından birisi de her bir dişteki braketin konumudur. Birçok ortodonti doktoru ‘iyi büküm yapan’ olmaktan gurur duyar. Onların final ark telleri bir çok birinci, ikinci ve üçüncü düzen bükümler içererek büküm becerilerini göstermelerini sağlar. Ancak günümüzde ortodonti uzmanlarınca çoğunlukla kullanılan düz ark teli tekniğinde braket konumu son derece önemlidir.

Örneğin ortodontik tedavini başlıca amaçlarından biri fırlak dişlerden önce derin kapanışı düzeltmektir. Bunu da braket konumlarıyla herhangi bir ilave tel bükümüne gerek kalmadan rahatlıkla başarabiliriz. Şimdi tek tek her bölge braketi genel olarak nereye yapıştırılır irdeleyelim;

Üst Kesici Dişler

Maksiller keserler üzerine braketler kapanışı hafif açmayı sağlayacak şekilde braket slotundan insizal kenara 3.5-4 mm olacak şekilde yerleştirilir . Her bir braket kronun meziodistal merkezinde ve braket kanatları kronun uzun aksına paralel olacak şekilde yerleştirilir. lateral keser braketleri santral ile aynı seviyede veya 0.5 mm gingivalde, kanin braketleri 0.5 mm insizalde olacak şekilde ayarlanır.

Üst Köpek ve Küçük Azı Dişleri

Özellikle üst ikinci premolarda bu dişlerin braket pozisyonunda alternatif bir pozisyon önerimektedir. Üniversite ortodontik kliniğinde ve Edward H. Angle Society’de araştırıcı olan yazarlardan birisinin (senior author) incelemeleri tedavinin sonunda üst ikinci premolar ve mandibular birinci molar arasındaki kontak eksikliğinin sık karşılaşılan bir sıralanma bozukluğu olduğunu göstermiştir. Bu kontak eksikliği sıklıkla premoların yetersiz posterior rotasyonundan ve büyük ölçüde braketin başlangıç konumlandırılmasının sonucudur. Ayrıca, özellikle üst molarlar TPA veya facebow ile desteklenmediğinde anterior dişlerin elastomerik chain ile retraksiyonu sıklıkla bukkal segment dişlerinin mezial rotasyonu ile sonuçlanır. Uygun braket pozisyonu bu eğilimin etkisinin yok edilmesine katkıda bulunur.

Özellikle premolarlara braket yerleştirilirken öncelikle bukkal ve lingual cusplar incelenerek dişin orta hattına karar verilir. Genellikle, braket bukkal yüzeyin meziodistal merkezine yerleştirilir. Yazar braketin 2. premoların bukkal yüzeyinin hafifçe anterioruna yerleştirilmesini önermektedir. Bu şekilde braket yerleştirilmesi ark teli ligatüre edildiğinde premoların hafif distal rotasyonuyla sonuçlanır.

Simetrik premolar örneği gösterilmektedir. Buna rağmen klinikte genellikle lingual cusp’ın anteriorda konumlandığı asimetrik premolarlarla karşılaşılır . Bukkal ve lingual cusplarla daha önce anlatıldığı gibi dişin orta hattı belirlendiğinde ve braket bu orta hatta göre konumlandırıldığında braket çok daha distale yerleştirilmiş olur. Braket pozisyonu tel ligatüre edildiğinde istenmeyen mezial rotasyona neden olur. Bu tip rotasyon Class III meyilli hastalar dışında istenmez. İkinci premolar üzerindeki braket daha anteriora yerleştirildiğinde ark teli ligatüre edildikten sonra Class I ilişkiye doğru otomatik düzelme olur.

Mv Namaraya  göre 2. premolarlarda diğer dişlerden daha fazla braket pozisyonlanırma hatası yapılmaktadır. Visuel teknik kullanılarak 2. premolar braketi yerleştirildiğinde, klinisyen dişi görmekteki yetersizliği daha distale yerleştirerek kompanze etmektedir. Bu overkompanze braket pozisyonu ark teli ligatüre edildikten sonra istenmeyen mezial rotasyonla sonuçlanacaktır .

Bu nedenle maksiller premolarların braketi yerleştirilirken bu dişlerin lingual kusplarının göz ardı edilmesi mantıklıdır. Aslında, öncelikle oklüzyonu intraoral olarak veya çalışma modelleri ile değerlendirmek ve basitce bukkal cusp’ı rehber alıp devamlı braketi cusp’ın merkezinin mezialine yerleştirmeyi unutmamak ve üst kanin ve 1. premolar bondingini oklüzyonun ihtiyaçlarına göre yapmak gerekir.

Maksiller posterior braketlerinin uygun konumları şekil 9-10’da görülmektedir. Oklüzal görünümde premolar ve kaninlerin hafif mezial pozisyonlanmasına dikkat ediniz.

Alt Kesici Dişler

Mandibular keserlerin braketlerinin konumlandırılması rölatif olarak daha açıktır. Braketler meziodistal olarak merkeze yerleştirlir . İnsizogingival perspektiften braketler insizal kenara doğru yerleştirilir . Sadece aşırı overbite’ı olan hastalarda braketler daha gingivale yerleştirilir, bu oryantasyon dişlerin ekstrüze olmasına neden olarak overbite düzeltiminin daha güçleşmesini sağlar. Dişlerin aşırı overlap’ı durumlarında üst apareyleri öncelikli yerleştirip seviyeleme ve intrüzyon mekanikleri (utility ark, anterior bite plate, turbo-tails) kullanarak mandibular braketleri yerleştirmeden önce bite’ı anteriorda açmak sıklıkla uygulanan bir prosedürdür.

Alt Köpek ve Küçük Azı Dişleri

Bu dişlerin braketlerini konumlandırmakta rölatif olarak açıktır. Özellikle 2.premolar bölgesi olmak üzere braketler gingivale yerleştirilmeye çalışılmalıdır, böylece braketler oklüzyonu etkilemez. Braketleri gingivale yerleştirmek seviyeleme prosesini de kolaylaştırır.

En çok bu bölgede braket kopar. Braket kopması birçok faktöre bağlı olabilir, daha sonra sürmüş bu dişlerde pelikül bulunması bu faktörlerdendir. Ayrıca, bonding prosesi sırasında bu alanda sıklıkla kontaminasyon olur. Braket çiğneme kuvvetlerine bağlı olarak da kopabilir. Braketlerin bu alanda çok kopması nedeniyle mandibular ikinci premolarlar ortodonti uzmanı pratiğinde braketlenmekten çok bantlanması tavsiye edilir.

Meziodistal perspektiften bakıldığında, braketler Class I ve Class II hastalarda bukkal cusp’ın merkezine yerleştirilir. Class III hastalarda Class II ve Class I hastalarda maksiller braketlerin yerleştirilmesinde olduğu gibi mandibular posterior dişlerin daha meziale yerleştirilmesi endikedir.

Braket Yapıştırmanın Aşamaları

  1. Önce dişler temizlenir polisaj lastikleri ve pastaları ile dişlerdeki artıklar ve plaklar uzaklaştırılır.
  2. Dişlere asit etch uyguanır. Yaklaşık 20-25 sn.sonra yıkanır kurutulur
  3. Dişe bonding uygulanır kurutulur 15 sn ışınlanır
  4. Braket arkasına yapıştırıcı ve vonding uygulanır
  5. Braket yukarıda anlatıldığı gibi dişte pozisyonlandırılır. Artık yapıştırıcılar temizlenir ve 20 sn ışınlanarak işlem tamalanır.

Bu yazımızı Braketler nasıl ve nereye yapıştırılır? Braket yapıştırmadaki genel kurallar nelerdir? Diş telleri nasıl uygulanır, yapıştırılır? Sorularına ilgi duyan meslektaşlarımızı ve hastalarımız için hazırladık. Ayrıntılı bilgi ya da Ankara diş teli fiyatları konusunda 0312 236 04 16 dan muayene randevusu alabiçirsiniz. Ankara Ortodonti ve Diş . Olgunlar caddesi ‘/16 Kızılay Ankara. Ortodonti Uzmanı Enver Akın Özkan

Kaynak : Mc Namara