Estetik hastanın ve hekimin en çok arzu ettiği şeydir. Diş rengi, diş yüzeyinden içeri giren ışığın, mine ve dentin tabakasından geçerek yansıması şeklinde oluşur ve ortamın ışığından, dişeti dokusundan ve dişin yüzey yapısından etkilenir. Hastaya yapılacak kaplamalar ışık geçirgenliği, renk derinliği ve doğal diş yapısını vermelidir. Doğal diş, ışığın arka tarafa doğru iletilmesine izin verirken, metal destekli porselen kuronlarda bu olmaz. Full seramik kronlar ışık geçişine izin verdiklerinden, komşu dişlerle uyumlu renk ve estetiğin oluşturulması için yegane materyallerdir.

 Uygulama alanları:

Dişler arasında açıklık bulunan Diastemalı vakalar,

Full Seramik Kaplamalar

 

 

Kırık dişler,

Diş renklenmeleri,

          Full Seramik Kaplamalar

Doğumsal dişsiz boşluklarda,

Diş arkında yerleşim bozukluğu olan dişler,

Aşınmış dişler,

Şekil bozukluğu olan dişler,

Aşırı madde kaybı olan dişler

Kanal tedavili dişler,

Metal alerjisi olan kişiler

 Avantajları:

. X-ışınını geçirmesi sayesinde,  alttaki dolgularının röntgen filminde görülebilmesi,

. Işığın kuronun içinden geçebilmesinden dolayı doğal dişe yakın bir renge ve estetiğe sahip olabilmeleri,

. Metale bağlı alerjik reaksiyonların görülmemesi,

. Isı ve elektriği iyi iletememelerinden dolayı alttaki dişi daha iyi korumaları,

. Metal destekli porselen kaplamaların bazılarında görülen porseleninin renk değiştirmesi gibi sorunların görülmemesi

. Metal destekli porselen kaplamalarda görülen dişetindeki gri renklenmenin, görülmemesi.

Dezavantajları:

. Diş kesiminin ve ölçü almanın daha titiz yapılması gerekir,

. Daha hassas ve dikkatli bir laboratuvar çalışması gerekir,

. Maliyeti, metal destekli seramik kronlara göre yüksektir.